Zorunlu Araç Trafik Sigortası Fiyatları Hesaplama, Teklif Alma, Sorgulama, Genel Şartlar, Basamaklar

trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası teklifi al

Zorunlu Araç Trafik Sigortası

Trafik Sigortası nedir? Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince zorunludur. Zorunlu Trafik Sigortası, poliçeye kaydı yapılan bir motorlu aracın kullanımı esnasında herhangi bir yaralanma ya da ölüm veya maddi hasar durumunda, sigorta limiti kadar teminat sağlar.

Sigorta, ister şehirlerarası ister uluslararası yolcu taşımacılığı olsun her iki yolculuk türü için de geçerlidir. Poliçeye kayıtlı yolcu, sürücü ve diğer personelin seyahat sırasında yaşanması muhtemel her türlü kaza, sigortaya dâhildir. Sigortanın teminat sorumluluğu mola anları da dâhil olmak üzere, seyahat hizmetinin başlangıcından varış noktasına kadar devam eder.

 • Her kara taşıtı için ayrı birer poliçe düzenlenir.
 • Poliçe kanunen zorunludur.
 • Sigorta primlerinin nakit olarak ödenmesi zorunludur.
 • Sigorta tutarı yıllık olarak ücretlendirilir.
 • Zorunlu Trafik Sigortası’nda üçüncü şahısların zararları tazmin edilir.
 • Sigortanın sorumlulukları arasında araç hasarı ödenmesi yoktur. (Aracınızın hasarını karşılamak için Kasko Sigortası gerekir.)
 • Zorunlu Trafik Sigortası’nda herhangi bir manevi tazminat talebini karşılanmaz.
 • Sigortaya ilişkin garanti limiti ve primler devlet tarafından belirlenir. Daha sonra bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve yürürlüğe girer.
 • Garanti limitleri araç tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. (Haziran 2015 itibarıyla yasa gereği, üçüncü kişilerin sağlık giderleri SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenir.

Zorunlu Araç Trafik Sigortasında Genel Şartlar: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları başlıklı dosya, sigortanın genel şartlarının tamamını içerir. Bu linkten Trafik Sigortası genel şartları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

zorunlu araç trafik sigortası, trafik sigortası fiyat teklifi, trafik sigortası fiyatları 2022, 2022 trafik sigortası fiyatları, trafik sigortası nedir, trafik sigortası ile kasko arasındaki farklar

1. Zorunlu Araç Trafik Sigortası ile Kasko Sigortası Arasındaki Farklar

Kasko ile Zorunlu Trafik Sigortasının arasındaki farkı açıklayarak “Zorunlu Trafik Sigortam varken neden kasko yaptırmalıyım?” sorusuna cevap verebiliriz:

 • Trafik Sigortası zorunlu, Kasko Sigortası isteğe bağlıdır.
 • Trafik Sigortası, sigortalının kusurlu olması hâlinde, başka bir kişinin kazaya uğraması sonucu meydana gelebilecek maddi ve manevi zararları teminat altına alacak bir sorumluluk sigortasıdır. Yani Zorunlu Trafik Sigortası mağdur içindir.
 • Kasko, sigortalının mağdur olmamasına odaklanır. Poliçenin kapsamına bağlı olarak Zorunlu Trafik Sigorta limitinin yeterli olmadığı durumlarda araçtaki diğer kişiler Kasko Sigortası limitleri dahilinde değerlendirilebilir.
 • Trafik Sigortası, aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya bir kaza sonucu hasar oluşması durumunda ayrıntılı bir güvence planı sunar. Sağlanan özellikler ile poliçe kapsamına göre ek hizmetler ve teminatlar, güvenli seyahat için ihtiyaç duyulanlara dayanmaktadır.
 • Kasko sigortası, sigortalıyı ve aracın güvenliğini korurken, Zorunlu Trafik Sigortası sadece kaza durumunda devreye girer.
 • Trafik sigortalarının limitlerini Hazine Müsteşarlığı belirler. Devletin Zorunlu Trafik Sigortası için belirlediği limitler karşı tarafa verilen hasarın toplam tutarını karşılamıyorsa, kalan hasar bedelini sigortalı öder. Kasko sigortası söz konusu olduğunda, sigortalı ihtiyacına göre poliçe kapsamını belirler.
 • Kasko sigortası söz konusu olduğunda, sigortalının sağladığı koruma kadar sigortalının mutluluğu da önemlidir.

2. Zorunlu Araç Trafik Sigortası Neleri Karşılar?

 • Maddi Tazminat Teminatı: Hasarlı araçta meydana gelen maddi hasarları, değer kaybı da dâhil olmak üzere teminat altına alır.
 • Sağlık Masrafları Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası öncesi durumuna döndürülmesi için gerekli olan protez dâhil tüm tedavi masraflarını karşılar. (Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlulukları arasında olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98 inci maddesi gereğince sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının söz konusu teminata ilişkin sorumluluğu sona ermiştir)
 • Kalıcı Maluliyet Teminatı: Daimî maluliyet nedeniyle üçüncü şahısların ileride uğrayacağı ekonomik zararlar karşılanır.
 • Destek Kaybı (Ölüm) Teminatı: Aksi takdirde ölen üçüncü kişinin hayatta kalan bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanacak olan destek karşılanacaktır.

3. Zorunlu Araç Trafik Sigortası Fiyatları 2022

Zorunlu Trafik Sigortası 2022 fiyatları belirlenirken aşağıdaki kriterler etkilidir:

 • Aracın hasar geçmişi
 • Kullanım türü
 • Lisans sahibi ayrıntıları
 • Plaka tescil ili
 • Sigortalının ikametgâhı
 • Poliçenin zamanında yenilenmesi veya yenilenmemesi (Trafik sigortası kanuni bir zorunluluk olduğundan, zamanında yenilenmeyen poliçeler için gecikme ücreti uygulanır.)

Karayolları Trafik Kanunu, araç sahiplerine karayollarında hareket eden tüm araçların zorunlu trafik sigortası yaptırması gerektiğini söylüyor. Kanun öyle diyor ama araç sahipleri hala bu sigortadan kaçıyor. Günümüzde trafikteki araçların büyük bir kısmı yollarda zorunlu trafik sigortasız dolaşmaktadır. Tüm ciddi yaptırımlara rağmen.

Nitekim devlet bu sigortayı bir ihtiyaca göre zorunlu kılmıştır. Çünkü trafik kazası geçirdiyseniz, bu kazada kusurunuz yoksa kazaya neden olan karşı aracın sürücüsü ortaya çıkan hasarı ödeyecektir. Peki karşı tarafın finansal gücü o anda müsait değilse ne olur? Trafik sigortasının zorunlu olmasının nedeni budur. Böyle bir durumda diğer araç sahibinin sigortası devreye girecek ve zararınız karşılanacaktır.

Karayolu motorlu taşıtların zorunlu sorumluluk sigortası teminatları ve bu teminatlar karşılığında uygulanacak tazminat tutarları Hazine Müsteşarlığı tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve sigorta şirketlerine bildirilmektedir. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler sigorta şirketleri Zorunlu trafik sigorta poliçesi düzenlerken aynı teminatları vermek ve aynı tazminat rakamlarını uygulamak zorundadırlar. Bu bakımdan birbirlerinden farklı davranmaları mümkün değildir.

Ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Ocak 2013’ten önce sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigorta poliçesini de müşterilerinden ne kadar prim talep edeceklerini belirleyerek açıkladı. Ancak bu tarih itibariyle artık sigorta şirketleri de serbest bırakıldı.

Daha önce olduğu gibi, her yıl Hazine Müsteşarlığı, sigortanın ne sağlayacağını ve hasar durumunda ne kadar tazminat ödeneceğini belirleyecek. Bu uygulama bu şekilde devam edecektir. Ancak şirketler zorunlu trafik sigortası poliçeleri için ne kadar prim alacaklarını kendileri belirleyeceklerdir.

a. Zorunlu Araç Trafik Sigortası Fiyat Hesaplama

Sigorta şirketleri Trafik sigorta fiyatlarını hesaplama işlemini;

 • Araç markası,
 • Araç yaşı
 • Model,
 • Trafiğe kayıtlı olduğu il,

gibi kriterlerle yapar. Bunların dışında sürücünün yaşı ve aracın hasarsızlık indirimi de sigorta primine etki eder. Araç sigorta hesaplaması Sigortamı Bul yönlendirmeleri sayesinde çok kolaydır. Aracınızın Trafik Sigorta fiyatı ve en uygun sigorta teklifleri Sigortamı Bul’dan kolayca yapılabilir. Bir önceki başlıkta yer alan ünlü sigorta şirketlerinin hesaplama linklerini kullanabilirsiniz.

b. Zorunlu Araç Trafik Sigortası Primleri 2022

Bu sigorta şirketleri olarak aralarında bir rekabet ortamı doğdu. Ancak unutulmamalıdır ki Hazine Müsteşarlığı sigorta şirketleri arasındaki rekabetin haksız rekabete dönüşmesine izin vermeyecektir. Bu konuda gerektiği şekilde sigorta şirketlerini izleyecek ve haksız rekabet unsuru gördüğünde ve bir sigorta şirketinin mali yapısının bozulduğunu ve sigorta şirketinin nelere müdahale edebileceğini tespit ettiğinde bu durumun müşteriler için risk oluşturmasını önleyecektir. Bu arada sigorta şirketleri belirledikleri primleri kendi internet sitelerinde ilan etmekle yükümlüdürler.

Karayolları Trafik Kanunu tüm araçlar için zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerektiğini öngördüğü için bu zorunluluktan kaçış yoktur. O zaman araba sahipleri, en azından daha az prim ödemek için sigorta şirketlerini aradılar. Bu noktada zorunlu trafik sigortası primlerinin nasıl hesaplandığından bahsedelim.

Primler bir kez serbest bırakılsa da Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği, sigorta şirketleri için bir karar aldı. Sigorta şirketleri kendi primlerini hesaplarken öncelikle bu tarifeyi esas alırlar. Kendi aktüeryal çalışmaları ile bu tarifedeki rakamların üstünde veya altında kalabilirler. Sigorta şirketleri tarifelerini her yıl Hazine Müsteşarlığına bildirir. Müsteşarlık tarifeyi onayladıktan sonra kullanmaya başlar.

Zorunlu trafik sigorta primlerini düşük tutmak için sigorta şirketlerinin primleri arasında bir araştırma yapmak dışında hasarsızlık indirimlerinden yararlanmayı da ihmal etmemek faydalı olacaktır.

c. Araç Trafik Sigortası Priminde Hasarsızlık İndirimi Hesaplama

Araç trafik sigorta priminde hasarsızlık indirimine veya duruma göre ek ücrete tabi olup olmayacağınızı aracınızın trafikteki basamağı belirler. Aracınız eğer ilk kez trafiğe çıkacaksa, basamak durumu 4’tür. Yani ilk kez trafiğe çıkacak olan bir araç, 4. basamaktan bu aşamaya giriş yapar. Aracınızın basamağı yükseldikçe sigorta priminizde indirim alırsınız. Ancak giriş basamağınız olan 4’ten aşağı düşmeniz de aracınızın trafik sigorta priminde ek ücretler ortaya çıkacağı anlamına gelir. Araç sigorta primlerini aşağıdaki kriterler belirler:

 • Aracın 1 yıl önceki hasarsızlık notu,
 • Aracın markası
 • Araç modeli,
 • Özellikleri,
 • Bağlı olduğu ildeki trafik yoğunluğu,
 • Sigorta başvuru yılı içindeki prim miktarı,
 • Araç kullanım tipi (Ticari ya da şahsi olması)

Aracın trafikteki hasarsızlık basamakları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Basamak İndirim (%) Ek Maliyet (%)
1 150
2 100
3 50
4 Yok Yok
5 15
6 30
7 45

Zorunlu Araç Trafik Sigortası Teklif Al

Sigortamı Bul‘da zorunlu trafik sigortası teklifleri için önde gelen şirketlerin hızlı linklerini bulabilirsiniz. Sigortamı Bul‘un bu başlığı, tamamen trafik sigorta fiyat teklifi sorgulaması için hazırlanmıştır. Bu sayfada sigorta şirketlerinin size özel araç sigorta fiyat ve teminat tekliflerini karşılaştırabilirsiniz. Araç sigortası sorgulama ve fiyat teklifi için gerekli bilgilerinizi girmeniz ve sorgulama butonunu kullanmanız yeterlidir. Sigorta fiyat teklif ekranlarına ulaşmak için sorgulama yapmak istediğiniz şirketin logosuna tıklayabilirsiniz.

allianz sigorta fiyat teklifi al anadolu sigorta sigorta fiyat teklifi alaksigorta sigorta teklifi al axa sigorta fiyat teklifi al ethica sigorta fiyat teklifi al quick trafik sigorta fiyat teklifi al doğa trafik sigorta fiyat teklifi al mapfre sigorta trafik sigorta fiyat teklifi al

hdi sigorta trafik sigorta fiyat teklifi al türkiye sigorta trafik sigorta fiyat teklifi al neova trafik sigorta fiyat teklifi sompo trafik sigorta fiyat teklifi bereket sigorta trafik sigortası fiyat teklifi ray sigorta trafik sigortası fiyat teklifi eureko trafik sigorta fiyat teklifi al unico trafik sigorta fiyat teklifizurich trafik sigorta fiyat teklifi

“Zorunlu Araç Trafik Sigortası Fiyatları Hesaplama, Teklif Alma, Sorgulama, Genel Şartlar, Basamaklar” için 3 cevap

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com’da Blog Oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: